HPV infekce

... všechno, co pacient potřebuje vědět...

HPV infekce

Za převážnou většinu předrakovinných a rakovinných změn na děložním čípku a zevním genitálu je zodpovědný HPV virus. Rozlišujeme zhruba 100 typů tohoto viru, z nichž pouze některé mohou vyvolat změny, jež mohou vyústit až v invazivní nádor děložního hrdla. Tento potenciál mají pouze tzv. vysoce rizikové typy HPV (high risk HPV).

HPV infekce (human papiloma virus - lidský papilomavirus) je považována za nejrozšířenější pohlavně přenosnou chorobu. Některé studie odhadují, že většina sexuálně aktivní dospělé populace (75-80 %) je v průběhu života vystavena jednomu nebo více typům HPV virů (avšak infekce často proběhne bezpříznakově).

Karcinom děložního hrdla je druhou nejčastější příčinou úmrtí mladých žen ve věku 15-44 let hned po karcinomu prsu. V Evropě je toto onemocnění ročně diagnostikováno u přibližně 33.000 žen a 15.000 ročně (tj. 40 denně) jich s touto diagnózou zemře. V ČR jde zhruba o 1000 nových onemocnění a 400 úmrtí ročně.

Infekce je většinou pouze přechodná a u většiny nakažených dojde díky vlastní obranyschopnosti (imunitě) k samovolné likvidaci infekce. Doba, za kterou se organismus od HPV "očistí" je obvykle 8 až 24 měsíců. Infekce je nejběžnější v časné dospělosti mezi 18. a 25. rokem života. V pozdějším věku je vzácnější. U žen po 35. roce života je infekce nalézána asi ve 3 až 5 %. I po spontánním vymizení infekce se však může muž i žena infikovat opakovaně, často i stejným typem HPV.

Tento virus je zodpovědný také za tvorbu genitálních bradavic (špičatých kondylomů) u mužů i žen - ty způsobují tzv. nízce rizikové typy HPV (low risk HPV).

Preventivní opatření k zabránění rozvoji HPV a přednádorových změn

Nejdůležitější je aktivní vyhledávání předrakovinových změn během gynekologických preventivních prohlídek tak, aby k ošetření došlo ještě před rozvojem nádoru. V ČR od roku 2008 běží národní screeningový program prevence karcinomu děložního hrdla, v jehož rámci mají ženy jedenkrát ročně jako součást preventivní gynekologické prohlídky možnost absolvovat vyšetření gynekologické cytologie hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Případná indikovaná kontrolní cytologická vyšetření provádí příslušná laboratoř již bez dalšího nároku na úhradu. Ve věku 35, 45 a 55 let je prováděno screeningové vyšetření na přítomnost HPV.

Další možností je zabránit samotnému vzniku HPV infekce. Mezi tradiční metody patří používání kondomu. Je vhodné i pro ženy, u kterých jsou již sledovány lehké předrakovinové změny na děložním hrdle, neboť tak dochází k omezení dalšího "přísunu" HPV viru a snáze dojde ke spontánnímu zhojení. Vhodné je také používání kondomu žen léčených pro pohlavní bradavice a u žen po ošetření předrakovinových změn na děložním hrdle. Nejnovější a nejspolehlivější metodou ochrany je očkování (viz níže).

Vakcinace - očkování proti HPV

Největší, téměř 100%, ochranu doloženou klinickými studiemi nabízí vakcína u dívek, které ještě nezačaly pohlavně žít, ideální je věk 12-13 let. I u žen, které již pohlavně žijí a s HPV infekcí se již setkaly (tj. běžná populace) má vakcinace svůj efekt - brání přechodu přednádorových změn (prekanceróz) do karcinomu (=zhoubného nádoru).

Vakcíny chrání proti nejčastějším typům HPV (dle typu vakcíny). HPV 16 a HPV 18 jsou příčinou asi 70 % rakoviny děložního hrdla. Vakcíny mají i tzv. zkříženou ochranu proti dalším typům HPV - nejvyšší je prokázána proti HPV 31 a HPV 45. Zkřížená ochrana již sice není absolutní, ale může významně zvýšit účinek vakcíny. V souhrnu tedy mohou vakcíny zabránit asi 80 % všech případů rakoviny děložního hrdla. Snižují i riziko rozvoje rakoviny pochvy a zevních rodidel a rozvoj všech stupňů předrakovinových změn děložního hrdla.

I u žen po zahájení sexuálního života mohou vakcíny proti HPV viru představovat jistý profit - bežnou praxí je vakcinace při objevení prekancerózy s nutností konizace.

Očkování proti HPV viróze a konzultaci ohledně výběru typu vakcíny a její úhrady ze zdravotního pojištění žádejte u svého registrujícího gynekologa, pro očkování chlapců i dívek se obracejte na pediatra.

Detekce HPV infekce

Spolehlivým průkazem přítomnosti HPV infekce je tzv. HPV test, který prokáže přítomnost DNA vysoce rizikových typů HPV. 

V naší laboratoři již od roku 2013 provádíme Cobas 4800 HPV test firmy Roche, který nejen detekuje DNA vysoce rizikových typů HPV, ale navíc nám dává informaci i o přítomnosti dvou nejnebezpečnějších z nich - typy 16 a 18. Pokud jsou tyto prokázány, lékař předpokládá, že riziko maligního procesu je vyšší, a proto může přesně navrhnout nejúčinnější další postup péče o pacientku. Zpravidla se jedná o biopsii a konizaci.

Ne vždy je možná úhrada HPV testu z veřejného zdravotního pojištění - informaci vám podá váš registrující gynekolog.

Provádíme i vyšetření za přímou úhradu - viz Ceník pro samoplátce.

Vyšetření CINtec Plus

Nejnovějším doplňkem diagnostiky lidských papilomavirů je test CINtec Plus firmy Roche, který jsme začli nabízet od ledna roku 2023. Jedná se o test, který dává gynekologovi i pacientce navíc informaci o možném dalším postupu v případě, že byla prokázána přítomnost vysoce rizikových typů HPV s výjimkou typů HPV 16 a/nebo 18 (v těchto případech není tento test přínosem). Jde o současné použití dvou biomarkerů na vzorek odebraný z děložního hrdla. Pokud je tento vzorek po aplikaci biomarkerů pozitivní, znamená to, že u pacientky je HPV infekce tzv. transformujícího charakteru, tedy s vysokým potenciálem progrese v prekancerózu, proto budou následovat další diagnostické a léčebné postupy. Při negativním výsledku testu je možné pacientku pouze sledovat.

Toto vyšetření zatím není ani v indikovaných případech hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Je však možné jeho provedení za přímou úhradu, viz Ceník pro samoplátce.