HPV infekce

... všechno, co pacient potřebuje vědět...

HPV infekce

Za převážnou většinu předrakovinných a rakovinných změn na děložním čípku a zevním genitálu je zodpovědný HPV virus. Rozlišujeme zhruba 100 typů tohoto viru, z nichž pouze některé mohou vyvolat změny, jež mohou vyústit až v invazivní nádor děložního hrdla. Tento potenciál mají pouze tzv. vysoce rizikové typy HPV (high risk HPV).

HPV infekce (human papiloma virus - lidský papilomavirus) je považována za nejrozšířenější pohlavně přenosnou chorobu. Některé studie odhadují, že většina sexuálně aktivní dospělé populace (75-80 %) je v průběhu života vystavena jednomu nebo více typům HPV virů (avšak infekce často proběhne bezpříznakově).

Karcinom děložního hrdla je druhou nejčastější příčinou úmrtí mladých žen ve věku 15-44 let hned po karcinomu prsu. V Evropě je toto onemocnění ročně diagnostikováno u přibližně 33.000 žen a 15.000 ročně (tj. 40 denně) jich s touto diagnózou zemře. V ČR jde zhruba o 1000 nových onemocnění a 400 úmrtí ročně.

Infekce je většinou pouze přechodná a u většiny nakažených dojde díky vlastní obranyschopnosti (imunitě) k samovolné likvidaci infekce. Doba, za kterou se organismus od HPV "očistí" je obvykle 8 až 24 měsíců. Infekce je nejběžnější v časné dospělosti mezi 18. a 25. rokem života. V pozdějším věku je vzácnější. U žen po 35. roce života je infekce nalézána asi ve 3 až 5 %. I po spontánním vymizení infekce se však může muž i žena infikovat opakovaně, často i stejným typem HPV.

Tento virus je zodpovědný také za tvorbu genitálních bradavic (špičatých kondylomů) u mužů i žen - ty způsobují tzv. nízce rizikové typy HPV (low risk HPV).

Preventivní opatření k zabránění rozvoji HPV a přednádorových změn

Nejdůležitější je aktivní vyhledávání předrakovinových změn během gynekologických preventivních prohlídek tak, aby k ošetření došlo ještě před rozvojem nádoru. V ČR od roku 2008 běží národní screeningový program prevence karcinomu děložního hrdla, v jehož rámci mají ženy jedenkrát ročně jako součást preventivní gynekologické prohlídky možnost absolvovat vyšetření gynekologické cytologie hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Případná indikovaná kontrolní cytologická vyšetření provádí příslušná laboratoř již bez dalšího nároku na úhradu. Ve věku 35 a 45 let je prováděno screeningové vyšetření na přítomnost HPV.

Další možností je zabránit samotnému vzniku HPV infekce. Mezi tradiční metody patří používání kondomu. Je vhodné i pro ženy, u kterých jsou již sledovány lehké předrakovinové změny na děložním hrdle, neboť tak dochází k omezení dalšího "přísunu" HPV viru a snáze dojde ke spontánnímu zhojení. Vhodné je také používání kondomu žen léčených pro pohlavní bradavice a u žen po ošetření předrakovinových změn na děložním hrdle. Nejnovější a nejspolehlivější metodou ochrany je očkování (viz níže).

Vakcinace - očkování proti HPV

Největší, téměř 100%, ochranu doloženou klinickými studiemi nabízí vakcína u dívek, které ještě nezačaly pohlavně žít, ideální je věk 12-13 let. I u žen, které již pohlavně žijí a s HPV infekcí se již setkaly (tj. běžná populace) má vakcinace svůj efekt - brání přechodu přednádorových změn (prekanceróz) do karcinomu (=zhoubného nádoru).

Vakcíny chrání proti nejčastějším typům HPV (dle typu vakcíny). HPV 16 a HPV 18 jsou příčinou asi 70 % rakoviny děložního hrdla. Vakcíny mají i tzv. zkříženou ochranu proti dalším typům HPV - nejvyšší je prokázána proti HPV 31 a HPV 45. Zkřížená ochrana již sice není absolutní, ale může významně zvýšit účinek vakcíny. V souhrnu tedy mohou vakcíny zabránit asi 80 % všech případů rakoviny děložního hrdla. Snižují i riziko rozvoje rakoviny pochvy a zevních rodidel a rozvoj všech stupňů předrakovinových změn děložního hrdla.

I u žen po zahájení sexuálního života mohou vakcíny proti HPV viru představovat jistý profit - bežnou praxí je vakcinace při objevení prekancerózy s nutností konizace.

Očkování proti HPV viróze a konzultaci ohledně výběru typu vakcíny žádejte u svého registrujícího gynekologa, pro ošetření svých dcer se obracejte na pediatra.

Detekce HPV infekce

Spolehlivým průkazem přítomnosti HPV infekce je tzv. HPV test, který prokáže přítomnost DNA vysoce rizikových typů HPV. 

V naší laboratoři již od roku 2013 provádíme Cobas 4800 HPV test firmy Roche, který nejen detekuje DNA vysoce rizikových typů HPV, ale navíc nám dává informaci i o přítomnosti dvou nejnebezpečnějších z nich - typy 16 a 18. Pokud jsou tyto prokázány, lékař předpokládá, že riziko maligního procesu je vyšší, a proto může přesně navrhnout nejúčinnější další postup péče o pacientku. Zpravidla se jedná o biopsie a dále většinou i konizaci (oba pojmy viz výše).

Ne vždy je možná úhrada HPV testu z veřejného zdravotního pojištění - informaci vám podá váš registrující gynekolog.

Provádíme i vyšetření za přímou úhradu - viz Ceník pro samoplátce.

Vyšetření CINtec Plus

Nejnovějším doplňkem diagnostiky lidských papilomavirů je test CINtec Plus firmy Roche, který jsme začli nabízet od ledna roku 2023. Jedná se o test, který dává gynekologovi i pacientce navíc informaci o možném dalším postupu v případě, že byla prokázána přítomnost vysoce rizikových typů HPV s výjimkou typů HPV 16 a/nebo 18 (v těchto případech není tento test přínosem). Jde o současné použití dvou biomarkerů na vzorek odebraný z děložního hrdla. Pokud je tento vzorek po aplikaci biomarkerů pozitivní, znamená to, že u pacientky je HPV infekce tzv. transformujícího charakteru, tedy s vysokým potenciálem progrese v prekancerózu, proto budou následovat další diagnostické a léčebné postupy. Při negativním výsledku testu je možné pacientku pouze sledovat.

Toto vyšetření je v indikovaných případech hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Pokud nejsou naplněna indikační kritéria, je možné provedení za přímou úhradu, viz Ceník pro samoplátce.