Imunocytochemický test CINtec®
 Plus

Aktuální informace: příjem vyšetření CINtec Plus s úhradou od ZP je pozastaven až do odvolání. Důvodem je přístup ZP, které zatím neschválily příslušný zdravotní výkon k nasmlouvání. Možno žádat pouze za přímou úhradu. O dalším vývoji budeme informovat.


Jedná se o cytologický test nové generace, který poskytuje další informace pro HPV pozitivní ženy, které mohou mít prekancerózní nález na děložním hrdle. Tento test je založen na duálním imunocytochemickém barvení a detekuje současnou přítomnost proteinů p16 a Ki-67 v buňkách získaných cervikálním stěrem. Byl speciálně designován pro použití v gynekologické cytologii.

Na rozdíl od základního cytologického vyšetření pomocí tzv. PAP testu, který uvažuje zejména morfologii buněk, test CINtec® Plus využívá biomarkery, tedy objektivní  principy. Dobře tak doplňuje základní cytologii jako tzv. třídící test.

Indikace:

Úhrada ze ZP - zatím nebyla schválena na MZ, po schválení v těchto případech:

  • pouze pro pacientky, u kterých byl výsledek HPV testu provedeného ve věku 35 / 45 let "other HR HPV pozitivní", a současně HPV 16 i HPV 18 negativní, bez ohledu na výsledek cytologie, kolposkopie či histologie, tzn. předchozí HPV test byl proveden screeningovým zdravotním výkonem 95203 

Pro samoplátce:

  • pozitivní HR HPV test (bez ohledu na zjištěné typy HPV), obzvlášť se současnou negativní cytologií
  • cytologický nález ASC-US nebo LSIL HPV (bez ohledu na výsledek dalších vyšetření)
  • viz Ceník pro samoplátce

Interpretace výsledku:

  • CINtec pozitivní - u pacientky se rozvíjí transformující HPV infekce, proto je třeba využít další diagnostické a terapeutické postupy v souladu s platnými guideliness ČGPS
  • CINtec negativní - pacientku lze pouze sledovat (v intervalu max. 6 měsíců)

Žádanka - společná pro HPV diagnostiku (viz Laboratorní příručka)

Vzorek

  • odběr do transportního média (PCR collection media Roche) - buď samostatně pro test CINtec, anebo zbytkový materiál po zpracování HPV testu Cobas
  • stěr z děložního hrdla nanesený na podložní sklo a fixovaný - stejně jako pro cytologické vyšetření (pro samostatná vyšetření CINtec preferujeme z ekonomických důvodů tento způsob)

Termín zpracování - zpravidla do dvou týdnů od doručení vzorku / žádanky.

Výsledkový list - vydává laboratoř Ben Labor Ostrava

Tento test zpracovává laboratoř Ben Labor Ostrava, naše brněnská laboratoř funguje pouze jako třídící a indikační místo.