Gynekologická screeningová cytologie

- zkušenosti od roku 1994

Provádíme výhradně gynekologickou screeningovou cytologii v rámci Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla. Již od roku 2016 neprovádíme ostatní gynekologickou diagnostiku, pouze screeningovou.

Našim klientům poskytujeme veškerý komfort v oblasti dodávek spotřebního materiálu, svozu vzorků a rozvozu výsledků, elektronické komunikace i konzultací k prováděným vyšetřením.

Pro gynekologickou cytologii se používá také termín PAP test, jedná se o shodné vyšetření.