HPV diagnostika

.

Základním pilířem moderní diagnostiky HPV infekcí ve screeningu karcinomu děložního hrdla jsou tato dvě vyšetření: