Pro pacienty

... všechno, co potřebujete vědět o našich službách

Každá žena by měla minimálně jednou ročně navštívit svého gynekologa. Tyto prohlídky jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Jejich součástí je mj. screeningové cytologické vyšetření a v případě věku 35 nebo 45 let i screeningové vyšetření na přítomnost lidských papilomavirů. Váš gynekolog vám může nabídnout i nadstandardní vyšetření za přímou úhradu. 


V laboratorní příručce najdete i kapitolu věnovanou informacím pro pacienty.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA